Konzumácia mäsa, vajec a mliečných výrobkov bude v budúcnosti len pre bohatých

Konzumácia mäsa, vajec a mliečných výrobkov bude v budúcnosti len pre bohatých

Nová štúdia od FAO.org (Food and Agriculture Organization of the United Stations) hovorí o tom, že vplyv klimatických zmien sa najviac dotkne živočíšnej výroby. Hlavným činiteľom bude sucho, ktoré bude mať vplyv na zníženie živočíšnej výroby o 85,4% . Náklady na túto výrobu budú nielen vysoké, ale chov bude geograficky obmedzený. Sucho sa samozrejme podpíše aj na rastlinnej výrobe, avšak v nižšej miere (14,6%).

Napríklad v Amerike sa na vykŕmenie zvierat, ktoré sú určené na mäso, mlieko a vajcia využíva 56 miliónov akrov. Rastliny na priamu produkciu pre ľudí sa pritom využíva len 4 milióny akrov (U.S. Department of Commerce, Census of Agriculture).

U nás je navyše otázne dokedy bude EÚ dotovať živočísnu produkciu. Len vďaka týmto dotáciám sú živočíšne produkty lacné a dostupné pre všetkých.  Na Slovensku na jednu dojnicu v roku 2015 dostanú farmári 204 eur na mesiac a na kozy a ovce (na 500 kg živej hmotnosti) 140 eur. Ich náklady na prevádzku sú vyššie, ale predajom sa dokážu dostať k precentuálne nízkemu zisku. Bez týchto dotácií by však cena za živočíšne potraviny musela prudko vzrásť, aby farmári neskrachovali.