Neplaťte za krutosť!

Neplaťte za krutosť!

Vegánstvo nie je len spôsob stravovania, ale i životný štýl, v ktorom sa odmieta páchanie krutosti na zvieratách. Preto by nemali podporovať cirkusy a podobné organizácie zábavného priemyslu.

cirkusCirkus je pre mnohých zábava, spojená s možnosťou vidieť naživo rôzne exotické zvieratá. Ich akrobatické kúsky priam vyrážajú dych. Ako je možné, že donútia slony tancovať na loptách, medvede jazdiť na bicykli, či tigre skákať a liezť po rôznych prekážkach? Pohladením a pekným slovom to nebude. Nahliadnite za zatiahnuté opony predstavení a uvidíte utrpenie, strach a bolesť nevinných bytostí.

Zvieratá nemajú takéto správanie v náture. Je používané násilie ako napr. biče, elektrika, bodce, oheň, náhubky a mnoho iného. Postupujú bolestivú drezúru až kým ich „nezlomia“ a pod štítom strachu a bolesti sa môžu predvádzať svetu. Odstraňujú im zuby, aby nemohli ublížiť svojmu krotiteľovi, alebo sú cvičené pod vplyvom narkotík. Sú trestané, ak neuposlúchnu, odopierajú im vodu a stravu. Toto je len zlomok z toho, akým peklom si každodenne musia prechádzať. Navyše stres, ktorý zažívajú pri vystúpeniach sa ani len nedá opísať.

Michael CottermanOkrem toho, celý svoj život nemôžu napĺňať svoje prirodzené potreby. Mnohé zo zvierat vo volnej prírode žijú na stovkách km² , v cirkuse v klietkach veľkých pár m² . Trávia dni a týždne vkuse na cestách, kde veľakrát prichádza k veľkému výkyvu teplôt. Máloktorý zvierací príves je zabezpečený aby dostatočne ochránil zviera pred týmito zmenami. V lete sa teplota môže vyšplhať až na neuveriteľných 60 °C , v ktorých musia zvieratá tráviť čas. Tak isto majú nedostatočné vybavenie zimoviska, a tak exotické zvieratá si musia navykať na extrémne chlady, ktoré nie sú pre nich prirodzené. Nemajú dostatok krmiva, vody a ani prestávok medzi cestami. Trpia vyčerpanosťou a nie raz umierajú v týchto krutých podmienkach.

Väčšina druhov sú zvieratá, žijúce vo volnej prírode vo veľkých spoločenstvách. Keďže v klietkach trávia čas osamote sú frustrované, nervózne, prechádzajú sa do kola, prestupujú z miesta na miesto alebo robia iný opakovaný pohyb a veľakrát dochádza k sebaubližovaniu, alebo napadajú svojich krotiteľov, či divákov – potom sa ich osud spečatí smrťou.

imagesOkrem toho, výchovný charakter týchto predstavení nie je vhodný pre maloletých divákov. Ukazujú zvieratá v neprirodzenom prostredí s neprirodzenými schopnosťami. Nemajú dostatok informácií o prirodzených potrebách týchto zvierat a svojim potleskom a smiechom zväčšujú zvierace utrpenie.

Nesmejte sa tejto krutosti a nepodporujte ju finančne.Šírte osvetu o skutočnom dianí v cirkusoch.Existuje mnoho dokumentov o týraní zvierat v cirkusoch.Pozrite si svedectvo bývalého zamestnanca, ktoré hovorí za všetko(https://www.youtube.com/watch?v=jdoCx9A17Z4). Sloboda zvierat rozbehla petíciu, o zakázaní zvieracích cirkusov na SR, ktorú môžete podporiť TU (http://www.slobodazvierat.sk/fileadmin/Documents/Peticia-proti-cirkusom.pdf).

 

Zákazy a obmedzenia cirkusov vo svete

Európa a Severná Amerika

Fínsko: od r. 1996 zakázalo používanie primátov, slonov, mäsožravých šeliem, tuleňov, nosorožcov, hrochov, prežúvavcov, kopytníkov, vačkovcov, dravých vtákov, pštrosov a krokodílov.

Dánsko: zákaz používania nedomestifikovaných druhov (t.j. všetky divožijúce druhy zvierat), avšak ostali povolené slony indické, ťavy a lamy (ktoré sú v krajine pôvodu domestifikovanými druhmi), výnimky sú tiež povolené udeliť na použitie pytónov, tuleňov a krokodílov.

Švédsko: zakázané sú opice, dravce (s výnimkou domestikovaných psov a mačiek), plutvonožce (s výnimkou mrožov), nosorožce, hrochy, jelene (s výnimkou soba), žirafy, klokany, lovné vtáky, behavé vtáky ako pštrosy a krokodíly – nesmú byť transportované z miesta na miesto a tiež vystavované na verejnosti vo forme predstavení, cirkusov, varieté a podobných zábav.

Rakúsko: zákaz držania voľnežijúcich druhov (definované ako nedomestifikované) v cirkusoch 1. januára 2005.

Bulharsko: zákaz používania voľnežijúcich cicavcov v cirkusoch, s prechodným obdobím do roku 2015

Česká Republika: zakázané je používať novonarodené primáty, mrože, tulene, veľryby a sviňuchy (okrem delfínov), nosorožce, hrochy a žirafy v cirkusoch.

Estónsko: zakazuje používanie divožijúcich druhov zvierat vo verejných vystúpeniach.

Maďarsko: od r. 2010 zákaz používania zvierat odchytených vo voľnej prírode a zákaz obchodu a drezúry nových primátov a slonov a využívanie druhov z prílohy I, CITES

Chorvátsko: zakazuje sa používanie divožijúcich zvierat v cirkusoch.

Poľsko: zakazuje sa používanie divožijúcich zvierat narodených vo voľnej prírode.

Lotyšsko: zakazuje používanie zvierat v putujúcich zariadeniach a zverincoch.

Veľká Británia: orgány miestnej samosprávy majú v kompetencii ne/udeliť cirkusom súhlas pôsobením na verejných priestranstvách. Lokálny zákaz uplatnilo viac ako 200 samospráv.

Írsko: Lokálne zákazy používania zvierat v cirkusoch v mestách Cork a Fingal.

Nemecko: federálny zákon vyžaduje, aby cirkusy preukázali možnosti poskytnúť vhodné zimovisko pre zvieratá pred tým, ako môžu získať licenciu na vykonávanie praxe.

Belgicko: orgány miestnej samosprávy majú v kompetencii ne/udeliť cirkusom súhlas pôsobením na verejných priestranstvách.

Taliansko: orgány miestnej samosprávy majú v kompetencii ne/udeliť cirkusom súhlas pôsobením na verejných priestranstvách.

Holandsko: od r. 2012 zakazuje používanie divožijúcich druhov zvierat v cirkusoch

Grécko: od r. 2012 zakazuje používanie všetkých druhov zvierat v cirkusoch.

Slovinsko: od r. 2013 zakazuje používanie divožijúcich druhov zvierat v cirkusoch.

Portugalsko: Zákaz používania ľudoopov v cirkusoch a zákaz obstarávania a chovu druhov uvedených v CITES.

Španielsko: Miestne zákazy používania zvierat v cirkusoch v niekoľkých mestách, vrátane hlavných miest Katalánska (Barcelona, Tarragona, Ileida a Girona) a San Fernando de Henares (autonómne spoločenstvo Madrid).

USA: 35 lokálnych zákazov v 17 štátoch USA

Kanada: lokálne zákazy v 20 samosprávnych krajoch
Stredná a južná Amerika

Argentína: Miestne zákazy používania zvierat v cirkusoch vo viac než 20 mestách vr. Buenos Aires.

Bolívia: Zákaz používania divožijúcich aj domestifikovaných zvierat v cirkusoch.

Brazília: Miestne zákazy používania divožijúcich aj domestifikovaných zvierat v cirkusoch v okresoch Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Paraiba, Rio Grande do Sul, Espiritu Santo, Mato Grosso do Sul, Alagos.

Čile: Miestne zákazy divožijúcich aj domestifikovaných zvierat v cirkusoch v meste Santiago

Columbia: Lokálny zákaz používania zvierat v cirkusoch v hlavnom meste Bogota.

Kostarika, Paraguaj, Peru: Celoštátne zákazy používania divožijúcich zvierat v cirkusoch.

Austrália

Lokálne zákazy na úrovni viacerých miest (napr. Parramata, Lismore).

Ázia

India: Zákaz používania vybraných druhov v cirkusoch.

Izrael: Zákaz využívania divožijúcich zvierat v cirkusoch.

Singapur: Zákaz využívania divožijúcich zvierat v cirkusoch.

Taiwan: Zákaz dovozu a vývozu chránených druhov divožijúcich zvierat pre cirkusy.

Zdroj: Sloboda zvierat

Chcem byť informovaná/ý o vegánskom dianí:
informacie o veganstve
[newsletter_form]

Leave a Reply