Vegánstvo v náboženstvách sveta

Vegánstvo v náboženstvách sveta

growingVegánstvo a jeho stopy môžeme nájsť v rôznych kultúrach či náboženstvách. Mnoho duchovných spôsobov života presadzuje túto cestu bez násilia a krutosti. Považuje sa za prirodzené, v niektorých kruhoch za extrémne. Vo veľa knihách sa možno dočítať, že rastlinná strava je pre človeka najprirodzenejšia. Často v nich možno naraziť na predstavu dávneho veku alebo obdobia, kedy bola Zem rajskou záhradou, kde ľudia žili v súlade s prírodou a vlastnou prirodzenosťou, jedli iba rastlinné plody Zeme a tešili sa plnému zdraviu a dlhému radostnému životu. Prechod k vegánstvu sa pri tom chápe ako krok, ktorý môžeme dnes spraviť, aby sme s navrátili k tomuto pôvodnému stavu dokonalej harmónie a k našej prirodzenosti, ktorú sme kedysi dávno stratili. Ako odmena je nám sľúbené dokonalé zdravie a plnohodnotnejší život. Človek sa vegánom stáva z konkrétnych príčin – humánne, environmentálne, duchovné.

Kde sa vlastne vegánstvo vzalo

Najstaršie zmienky o vegánskom spôsobe života nachádzame v starovekej Indií a starovekom Grécku. V oboch bolo úzko spojené s nenásilným konaním proti zvieratám. Stúpenci hinduizmu, budhizmu, džinizmu mali starodávne tradície odmietania konzumácie mäsa. Vyplývali z viery, že všetok život je posvätný a duša sa reinkarnuje do ostatných živých bytostí. Počas Rímskej ríše a neskorej Antiky sa vegánstvo a vegetariánstvo takmer vytratilo z Európy. V stredoveku niektoré mníšske rady nekonzumovali živočíšne produktov z asketických dôvodov. Počas renesancií sa zas objavuje avšak do popredia sa dostáva až počas 19. a 20. storočia.

Duchovný svet a vegánstvo

meditation-rmhealingNapriek tomu, že vegánstvo nie je súčasťou duchovného učenia tieto dve životné filozofie majú toho veľa spoločného a kráčajú spolu ruka v ruke. Náboženstva východného sveta – Hinduizmus, Budhizmus, Taoizmus, Šintoizmus, Sikhizmus, Džinizmus a mnohé ich kulty, ktorých spoločným základom je viera v karmu, sila energie, poznanie vlastného Ja, meditácia a zdravý životný štýl, svojou filozofiou nabádajú na vegánsky spôsob života. Snažia sa svoje životy žiť v harmónií s prírodou, neubližovať a nezabíjať žiadne živé tvory. Niektoré kulty striktne zakazujú konzumáciu mäsa a živočišných produktov( budhizmus v písmach Mahayana, Sikhizmus, Hinduizmus,niektoré džinistické kulty..). V ostatných náboženstvách ide o prirodzenú formu vegánského spôsobu života.

73222-kostol-viera-cirkev-nabozenstvo-veriaci-biblia-nestandard2Judaizmus, Kresťanstvo, Islam a ostatné cirkvi Ježiša Krista sa taktiež spájajú s touto filozofiou, hoc nie tak striktne. Tieto náboženstvá presadzujú vieru v jedného boha, spasiteľa, ktorý im pomôže i v najhoršom utrpení. Pokiaľ budú žiť život v láske, podľa prikázaní tak budú odmenení večným životom po boku svojho boha. V Islame je zakázaná konzumácia bravčového mäsa a nešupinatých ryb. Judaizmus zakazuje konzumáciu akýchkoľvek cicavcov okrem oviec a kráv. Taktiež zakazuje konzumáciu dravých vtákov, morských živočíchov, nešupinatých ryb, krvi či tuku. Kresťanstvo nepodlieha žiadnemu prísnemu zákazu, okrem pôstnych dni. Avšak mnoho veriacich si i tak radšej volí cestu bez násilia a krutosti. I jedno z prikázaní hovorí: Nezabiješ! Starý zákon v knihe Genezis (1:29) hovorí o tom, že boh dáva človeku k obžive len rastliny, semená, stromy.

Na záver

Dôležitým faktorom je, že väčšina náboženstiev je 2000 rokov starých. Preto i forma a prísnosť vtedajšieho a dnešného vegánstva je odlišná. Dnes je ročne zabíjaných 56 miliárd zvierat kli potrave. Toto číslo nezahŕňa morské živočíchy a ani zvieratá zabíjané pre oblečenie, živočíšne produkty, laboratórne experimenty etc. V tom období nepoznali také kruté zaobchádzanie zo zvieratami ako dnes. V rámci nášho systému industrializované poľnohospodárske zvieratá, syry, vajcia a iné živočíšne produkty sú na nerozoznanie od seba, pokiaľ ide o množstvo bolesti,ktoré spôsobili. Preto sa veľa náboženstiev v dnešnej dobe prikláňa k vegánstvu alebo vegetariánstvu a prijímajú tento spôsob života za svoje učenie. Táto voľba je na každom z nich. Nie sú k nej nútení násilím, mučením či vyhrážaním. Táto voľba je i na každom z nás, či chceme žiť vo svete krutosti alebo láske a porozumení.

Leave a Reply